پایه اول ابتدایی

معلم یار | همراه معلمان عزیز

پیک آدینه هفته دوم دی ماه 95 پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)


 

پیک آدینه هفته دوم دی ماه 95 پایه اول ابتدایی - ویژه ی دی ماه 95

Peyk Adine Hafte 2 Dey 95 Paye 1 Ebtedaei (Sadra-School)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , پیک آدینه پایه پنجم ابتدایی ویژه ی هفته ی دوم دی ماه سال تحصیلی 96-1395و براتون آماده کردم

که شامل درس های ریاضی اول ابتدایی , فارسی اول ابتدایی و علوم اول ابتدایی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح و تهیه : دبستان غیردولتی دخترانه صدرا

 

پیک آدینه هفته دوم دی ماه 95 پایه اول ابتدایی | WwW.MoallemYar.IR

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه , پیک آدینه پایه اول , ریاضی پایه اول , علوم پایه اول , فارسی پایه اول ,

پیک آدینه پایه اول ابتدایی (هفته اول دی ماه 95) دبستان صدرا


 

پیک آدینه هفته اول دی ماه 95 پایه اول ابتدایی - ویژه ی دی ماه 95

Peyk Adine Hafte 1 Dey Paye 1 Ebtedaei (Sadra-School)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , پیک آدینه پایه اول ابتدایی ویژه ی هفته ی اول دی ماه سال تحصیلی 96-1395و براتون آماده کردم

که شامل درس های علوم اول ابتدایی , فارسی اول ابتدایی و ریاضی اول ابتدایی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح و تهیه : دبستان غیردولتی دخترانه صدرا

 

پیک آدینه هفته اول دی ماه 95 پایه اول ابتدایی | WwW.MoallemYar.IR

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه , پیک آدینه پایه اول , ریاضی پایه اول , علوم پایه اول , فارسی پایه اول ,

پیک آدینه پایه اول ابتدایی (هفته اول مهر 95)


 

پیک آدینه پایه اول ابتدایی (هفته اول مهر 95)

Peyk Adine Hafte 1 Mehr 95 Paye 1 Ebtedaei

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , پیک آدینه پایه اول ابتدایی ویژه ی هفته اول مهرماه سال تحصیلی 96-1395 و براتون آماده کردم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا


پیک آدینه پایه اول ابتدایی (هفته اول مهر 95) | WwW.MoallemYar.IR

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب ماه مهر , پیک آدینه پایه اول , ریاضی پایه اول , علوم پایه اول , فارسی پایه اول ,

پیک آدینه پایه اول ابتدایی (هفته اول دی ماه 95)


 

پیک آدینه هفته اول دی ماه 95 پایه اول ابتدایی

Peyk Adine Hafte 1 Dey 95 Paye 1 Ebtedaei (KoosheshEdu)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , پیک آدینه پایه اول ابتدایی ویژه ی هفته اول دی ماه سال تحصیلی 96-1395 و براتون آماده کردم

که شامل ریاضی اول ابتدایی (4 سوال) و فارسی اول ابتدایی (4 سوال) می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

دبستان غیردولتی دخترانه کوشش

 

پیک آدینه هفته اول دی ماه 95 پایه اول ابتدایی | WwW.MoallemYar.IRدسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه , پیک آدینه پایه اول , ریاضی پایه اول , فارسی پایه اول ,

آزمون ریاضی پایه اول ابتدایی (آموزش جهت ها)


 

آزمون ریاضی پایه اول ابتدایی (آموزش جهت ها)

Azmoon Riazi Paye 1 Ebtedaei (Amoozesh Jahatha)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست آزمون ریاضی اول ابتدایی ویژه ی آموزش چهار جهت اصلی و براتون قرار دادم

که شامل 10 سوال بصورت شکل از ریاضی اول ابتدایی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــــدا

 

آزمون ریاضی پایه اول ابتدایی (آموزش جهت ها)

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آبان , ریاضی پایه اول ,

پیک آدینه نیمه دوم آذر 95 پایه اول ابتدایی (دبستان کوشش)


 

پیک آدینه هفته دوم آذر 95 پایه اول ابتدایی (دبستان کوشش)

Peyke Adine Nime 2 Azar 95 Paye 1 Ebtedaei (koosheshedu)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست پیک آدینه نیمه دوم آذر 95 پایه اول ابتدایی از دبستان کوشش وبراتون آماده کردم

که شامل 18 سوال از درس های : ریاضی اول ابتدایی (6 سوال), فارسی اول ابتدایی (8 سوال) و علوم اول ابتدایی (4 سوال) می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

تهیه کننده : دبستان غیردولتی دخترانه کوشش

 

پیک آدینه نیمه دوم آذر 95 پایه اول ابتدایی (دبستان کوشش)دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذرماه , پیک آدینه پایه اول , ریاضی پایه اول , علوم پایه اول , فارسی پایه اول ,

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه اول ابتدایی (96-95)


 

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه اول ابتدایی (96-95)

Bodje Bandi Pishnahadi Dorose Paye 1 Ebtedaei 96-95

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه اول ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-1395 و براتون قرار دادم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

ویژه ی سال تحصیلی 96-1395

 

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه اول ابتدایی (96-95)دسته بندی : بودجه بندی دروس ,

پیک آدینه هفته چهارم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)


 

پیک آدینه هفته چهارم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)

Peyk Adine Hafte 4 Azar Paye 1 Ebtedaei (Sadra-School)

 

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست پیک آدینه هفته چهارم آذرماه و براتون قرار دادم که شامل :

فارسی اول ابتدایی (6 سوال) , ریاضی اول ابتدایی (7 سوال) , علوم اول ابتدایی (5 سوال) می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح و تهیه : دبستان غیردولتی دخترانه صدرا

 

پیک آدینه هفته چهارم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذرماه , پیک آدینه پایه اول , ریاضی پایه اول , علوم پایه اول , فارسی پایه اول ,

پیک آدینه هفته سوم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)


 

پیک آدینه هفته سوم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)

Peyk Adine Hafte 3 Azar Paye 1 Ebtedaei (Sadra-School)

 

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست پیک آدینه هفته سوم آذرماه و براتون قرار دادم که شامل :

فارسی اول ابتدایی (8 سوال) , ریاضی اول ابتدایی (8 سوال) , علوم اول ابتدایی (5 سوال) می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح و تهیه : دبستان غیردولتی دخترانه صدرا

 

پیک آدینه هفته سوم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذرماه , پیک آدینه پایه اول , ریاضی پایه اول , علوم پایه اول , فارسی پایه اول ,

پیک آدینه هفته دوم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)


 

پیک آدینه هفته دوم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)

Peyk Adine Hafte 2 Azar Paye 1 Ebtedaei (Sadra-School)

 

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست پیک آدینه هفته دوم آذرماه و براتون قرار دادم که شامل :

فارسی اول ابتدایی (6 سوال) , ریاضی اول ابتدایی (7 سوال) , علوم اول ابتدایی (7 سوال) می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح و تهیه : دبستان غیردولتی دخترانه صدرا

 

پیک آدینه هفته دوم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذرماه , پیک آدینه پایه اول , ریاضی پایه اول , علوم پایه اول , فارسی پایه اول ,

صفحات :