کانال تلگرام معلم یار (برای ورود کلیک کنید)

با عضویت در کانال تلگرام سایت، جدید ترین مطالب سایت را در تلگرام خود مشاهده کنید


کانال رسمی معلم يار Telegram.me/MoallemYarir
اينستاگرام معلم يار Instagram.com/MoallemYar


پیک آدینه نیمه دوم آذر 95 پایه اول ابتدایی (دبستان کوشش)

جمعه 26 آذر 1395
59 views
نظر

 

پیک آدینه هفته دوم آذر 95 پایه اول ابتدایی (دبستان کوشش)

Peyke Adine Nime 2 Azar 95 Paye 1 Ebtedaei (koosheshedu)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست پیک آدینه نیمه دوم آذر 95 پایه اول ابتدایی از دبستان کوشش وبراتون آماده کردم

که شامل 18 سوال از درس های : ریاضی اول ابتدایی (6 سوال), فارسی اول ابتدایی (8 سوال) و علوم اول ابتدایی (4 سوال) می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

تهیه کننده : دبستان غیردولتی دخترانه کوشش

 

پیک آدینه نیمه دوم آذر 95 پایه اول ابتدایی (دبستان کوشش)پیک آدینه هفته چهارم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)

سه شنبه 16 آذر 1395
121 views
نظر

 

پیک آدینه هفته چهارم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)

Peyk Adine Hafte 4 Azar Paye 1 Ebtedaei (Sadra-School)

 

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست پیک آدینه هفته چهارم آذرماه و براتون قرار دادم که شامل :

فارسی اول ابتدایی (6 سوال) , ریاضی اول ابتدایی (7 سوال) , علوم اول ابتدایی (5 سوال) می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح و تهیه : دبستان غیردولتی دخترانه صدرا

 

پیک آدینه هفته چهارم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)

 پیک آدینه هفته سوم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)

سه شنبه 16 آذر 1395
61 views
نظر

 

پیک آدینه هفته سوم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)

Peyk Adine Hafte 3 Azar Paye 1 Ebtedaei (Sadra-School)

 

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست پیک آدینه هفته سوم آذرماه و براتون قرار دادم که شامل :

فارسی اول ابتدایی (8 سوال) , ریاضی اول ابتدایی (8 سوال) , علوم اول ابتدایی (5 سوال) می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح و تهیه : دبستان غیردولتی دخترانه صدرا

 

پیک آدینه هفته سوم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)پیک آدینه هفته دوم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)

سه شنبه 16 آذر 1395
33 views
نظر

 

پیک آدینه هفته دوم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)

Peyk Adine Hafte 2 Azar Paye 1 Ebtedaei (Sadra-School)

 

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست پیک آدینه هفته دوم آذرماه و براتون قرار دادم که شامل :

فارسی اول ابتدایی (6 سوال) , ریاضی اول ابتدایی (7 سوال) , علوم اول ابتدایی (7 سوال) می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح و تهیه : دبستان غیردولتی دخترانه صدرا

 

پیک آدینه هفته دوم آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)پیک آدینه هفته اول آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)

سه شنبه 16 آذر 1395
59 views
نظر

 

پیک آدینه هفته اول آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)

Peyk Adine Hafte 1 Azar Paye 1 Ebtedaei (Sadra-School)

 

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست پیک آدینه هفته اول آذرماه و براتون قرار دادم که شامل :

فارسی اول ابتدایی (5 سوال) , ریاضی اول ابتدایی (5 سوال) , علوم اول ابتدایی (5 سوال) می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح و تهیه : دبستان غیردولتی دخترانه صدرا

 

پیک آدینه هفته اول آذر پایه اول ابتدایی (دبستان صدرا)پیک آدینه هفته اول آذر 95 پایه اول ابتدایی (دبستان کوشش)

دوشنبه 08 آذر 1395
59 views
نظر

 

پیک آدینه هفته اول آذر 95 پایه اول ابتدایی (دبستان کوشش)

Peyk Adine Hafte Aval Azar 95 Paye 1 Ebtedaei (Kooshesh)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست پیک آدینه هفته اول آذرماه 95 از دبستان دخترانه غیردولتی کوشش و براتون آماده کردم

که شامل درسهای ریاضی پایه اول ابتدایی (8 سوال) , فارسی پایه اول ابتدایی (7 سوال) و علوم پایه اول ابتدایی (3 سوال) می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح : دبستان دخترانه غیردولتی کوشش

 

پیک آدینه هفته اول آذر 95 پایه اول ابتدایی (دبستان کوشش)