بودجه بندی پیشنهادی دروس

معلم یار | همراه معلمان عزیز

برگه ی وضعیت تحصیلی دانش آموزان


 

برگه ی وضعیت تحصیلی دانش آموزان (نوبت اول و دوم)

Barge Vazeiat Tahsili Danesh Amoozan

 

سلام دوستان و همکاران محترم

در این پست از سایت معلم یار , برگه ی وضعیت تحصیلی دانش آموزان در ماه های سال و براتون آماده کردم.

که این برگه نشان دهنده ی وضعیت دانش آموز در نوبت اول و و نوبت دوم و همچنین جهت آگاهی اولیای دانش آموزان از وضع تحصیل فرزندان می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح : آقای داود بکوبک

 

http://rozup.ir/view/2024580/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%20%DB%8C%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20--%20%7BMoallemYar.IR%7D.jpg

 دسته بندی : بودجه بندی دروس ,

برای ارتباط با مدیر سایت در تلگرام کلیک نمایید

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه ششم ابتدایی (96-95)


 

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه ششم ابتدایی (96-95)

Bodje Bandi Pishnahadi Dorose Paye 6 Ebtedaei 96-95

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابتدایی

در این پست بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه ششم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-1395 و براتون قرار دادم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

ویژه ی سال تحصیلی 96-1395

 

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه ششم ابتدایی (96-95)دسته بندی : بودجه بندی دروس ,

برای ارتباط با مدیر سایت در تلگرام کلیک نمایید

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه اول ابتدایی (96-95)


 

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه اول ابتدایی (96-95)

Bodje Bandi Pishnahadi Dorose Paye 1 Ebtedaei 96-95

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی

در این پست بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه اول ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-1395 و براتون قرار دادم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

ویژه ی سال تحصیلی 96-1395

 

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه اول ابتدایی (96-95)دسته بندی : بودجه بندی دروس ,

برای ارتباط با مدیر سایت در تلگرام کلیک نمایید

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه دوم ابتدایی (96-95)


 

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه دوم ابتدایی (96-95)

Bodje Bandi Pishnahadi Dorose Paye 2 Ebtedaei 96-95

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی

در این پست بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه دوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-1395 و براتون قرار دادم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

ویژه ی سال تحصیلی 96-1395

 

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه دوم ابتدایی (96-95)دسته بندی : بودجه بندی دروس ,

برای ارتباط با مدیر سایت در تلگرام کلیک نمایید

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه سوم ابتدایی (96-95)


 

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه سوم ابتدایی (96-95)

Bodje Bandi Pishnahadi Dorose Paye 3 Ebtedaei 96-95

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه سوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-1395 و براتون قرار دادم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

ویژه ی سال تحصیلی 96-1395

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه سوم ابتدایی (96-95)دسته بندی : بودجه بندی دروس ,

برای ارتباط با مدیر سایت در تلگرام کلیک نمایید

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه چهارم ابتدایی (96-95)


 

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه چهارم ابتدایی (96-95)

Bodje Bandi Pishnahadi Dorose Paye 4 Ebtedaei 96-95

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه چهارم ابتدایی

در این پست بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه چهارم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-1395 و براتون قرار دادم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

ویژه ی سال تحصیلی 96-1395

 

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه چهارم ابتدایی (96-95)دسته بندی : بودجه بندی دروس ,

برای ارتباط با مدیر سایت در تلگرام کلیک نمایید

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه پنجم ابتدایی (96-95)


 

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه پنجم ابتدایی (96-95)

Bodje Bandi Pishnahadi Dorose Paye 5 Ebtedaei 96-95

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه پنجم ابتدایی

در این پست بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه پنجم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-1395 و براتون قرار دادم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

ویژه ی سال تحصیلی 96-1395

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه پنجم ابتدایی (96-95)

 دسته بندی : بودجه بندی دروس ,

برای ارتباط با مدیر سایت در تلگرام کلیک نمایید

به کانال تلگرام معلم یاربپیوندید