معلم یار،دانلود نمونه سوال

,

بودجه بندی پیشنهادی دروس


کانال تخصصی پایه سوم ابتدایی بهترین کانال چهارم ابتدایی
بهترین کانال پنجم ابتدایی بهترین کانال ششم ابتدایی
دسترسی آسان به مطالب هر بخش (بروز رسانی روزانه) مشاهده همه

بودجه بندی ششم ابتدایی 96-95

مطالب مرتبط با این پست: بودجه بندی دروس,

بودجه بندی ششم ابتدایی 96-95

بودجه بندی دروس ششم ابتدایی 95-96,بودجه بندی کلاس ششم 96-95,بودجه بندی ششم 95-96,بودجه بندی دروس ششم 95 96,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,بودجه بندی دروس ششم ابتدایی 97-96,بودجه بندی ششم ابتدایی 97-96,بودجه بندی پایه ششم جدید,جدول زمانبندی دروس ابتدایی 95-96,بودجه بندی پایه ششم 96-95,بودجه بندی دروس ششم ابتدایی 95 96,جدول بودجه بندی دروس ششم ابتدایی 95-96,بودجه بندی دروس ششم ابتدایی 96-95,بودجه بندی کلاس ششم 95-96,بودجه بندی پایه ششم 97 96,جدول زمانبندی دروس پایه ششم ابتدایی ,بودجه بندی دروس پایه ششم ابتدایی 97 96,بودجه بندی پایه ششم ابتدایی 97-96,بودجه بندی کتب ابتدایی سال 97-96,جدول بودجه بندی کلاس ششم ابتدایی,بودجه بندی پایه ششم ابتدایی 96-95,بودجه بندی ششم ابتدایی جدید,جدول زمانبندی دروس پایه ششم ابتدایی 95-96 ,بودجه بندی ششم ابتدایی 96 97,بودجه بندی پایه ششم ابتدایی 96 95

سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , جدول زمان بندی دروس پایه ششم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

طراح : آقای علیرضا قاسمی ندوشن

کانال تلگرام ششم ابتدایی

بودجه بندی ششم ابتدایی 96-95

ادامه مطلب و دانلود

بودجه بندی پایه پنجم جدید

مطالب مرتبط با این پست: بودجه بندی دروس,

بودجه بندی پایه پنجم جدید

بودجه بندی کلاس پنجم 96-95,جدول زمانبندی دروس ابتدایی 95-96,بودجه بندی دروس پنجم 95 96,بودجه بندی پایه پنجم 96-95,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,بودجه بندی دروس سوم ابتدایی 95 96,جدول بودجه بندی دروس پنجم ابتدایی 95-96,
بودجه بندی دروس پنجم ابتدایی 96-95 ,بودجه بندی پنجم ابتدایی 96-95ودجه بندی کلاس پنجم 95-96,بودجه بندی پایه پنجم 97 96,بودجه بندی قرآن پنجم ابتدایی,جدول زمانبندی دروس پایه پنجم ابتدایی,
بودجه بندی دروس پایه پنجم ابتدایی 97 96
,بودجه بندی پایه پنجم ابتدایی 97-96,بودجه بندی کتب ابتدایی سال 97-96, جدول بودجه بندی کلاس پنجم ابتدایی,بودجه بندی پایه پنجم ابتدایی 96-95,بودجه بندی پایه دوم 96-95,
بودجه بندی پنجم ابتدایی جدید,بودجه بندی دروس پنجم ابتدایی 95-96,جدول زمانبندی دروس پایه پنجم ابتدایی 95-96,بودجه بندی پنجم ابتدایی 96 97,بودجه بندی پایه پنجم ابتدایی 96 95

سلام دوستان و همکاران محترم پایه پنجم ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , جدول زمان بندی دروس پایه پنجم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

طراح : آقای علیرضا قاسمی ندوشن

کانال تلگرام پایه پنجم ابتدایی

بودجه بندی پایه پنجم جدید

ادامه مطلب و دانلود

جدول بودجه بندی دروس چهارم ابتدایی 95-96

مطالب مرتبط با این پست: بودجه بندی دروس,

جدول بودجه بندی دروس چهارم ابتدایی 95-96

بودجه بندی دروس چهارم ابتدایی 96-95,بودجه بندی چهارم ابتدایی 96-95,بودجه بندی کلاس چهارم 95-96,بودجه بندی پایه چهارم 97 96,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,بودجه بندی قرآن چهارم ابتدایی,
جدول زمانبندی دروس پایه چهارم ابتدایی
,بودجه بندی دروس پایه چهارم ابتدایی 97 96 ,بودجه بندی پایه چهارم ابتدایی 97-96,بودجه بندی کتب ابتدایی سال 97-96,
جدول بودجه بندی کلاس چهارم ابتدایی
,بودجه بندی پایه چهارم ابتدایی 96-95,بودجه بندی پایه دوم 96-95,بودجه بندی چهارم ابتدایی جدید,جدول زمانبندی دروس ابتدایی 95-96,بودجه بندی دروس چهارم ابتدایی 95-96,
جدول زمانبندی دروس پایه چهارم ابتدایی 95-96
,بودجه بندی چهارم ابتدایی 96 97,پایه چهارم ابتدایی,کانال تلگرام پایه چهارم ابتدایی

سلام دوستان و همکاران محترم پایه چهارم ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , جدول زمان بندی دروس پایه چهارم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

طراح : آقای علیرضا قاسمی ندوشن

کانال تلگرام پایه چهارم ابتدایی

جدول بودجه بندی دروس چهارم ابتدایی 95-96

ادامه مطلب و دانلود

جدول زمانبندی دروس پایه سوم ابتدایی

مطالب مرتبط با این پست: بودجه بندی دروس,

جدول زمانبندی دروس پایه سوم ابتدایی

بودجه بندی دروس پایه سوم ابتدایی 96 97,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,بودجه بندی پایه سوم ابتدایی 97-96,بودجه بندی کتب ابتدایی سال 97-96,
جدول بودجه بندی کلاس سوم ابتدایی,بودجه بندی پایه سوم ابتدایی 96-95,بودجه بندی قرآن سوم ابتدایی,بودجه بندی پایه سوم 96-95,جدول بودجه بندی دروس سوم ابتدایی 95-96,
بودجه بندی دروس سوم ابتدایی 96-95,بودجه بندی سوم ابتدایی 96-95,بودجه بندی سوم ابتدایی جدید,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,
جدول زمانبندی دروس ابتدایی 95-96,بودجه بندی پایه سوم 97 96,بودجه بندی کتب ابتدایی سال 97-96,بودجه بندی پایه سوم ابتدایی 96-95,
بودجه بندی دروس سوم ابتدایی 95-96,بودجه بندی پایه سوم ابتدایی 97-96,جدول زمانبندی دروس پایه سوم ابتدایی 95-96,
بودجه بندی سوم ابتدایی 96 97,بودجه بندی پایه سوم ابتدایی 96 95,جدول بودجه بندی کلاس سوم ابتدایی

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , جدول زمان بندی دروس پایه سوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

طراح : آقای علیرضا قاسمی ندوشن

کانال تلگرام پایه سوم ابتدایی

جدول زمانبندی دروس پایه سوم ابتدایی

ادامه مطلب و دانلود

بودجه بندی پایه دوم ابتدایی 96-95

مطالب مرتبط با این پست: بودجه بندی دروس,

بودجه بندی پایه دوم ابتدایی 96-95

بودجه بندی دروس دوم ابتدایی 95-96,بودجه بندی پایه دوم ابتدایی 97-96,جدول زمانبندی دروس پایه دوم ابتدایی 95-96,بودجه بندی دوم ابتدایی 96 97,
بودجه بندی پایه دوم ابتدایی 96 95
,جدول بودجه بندی کلاس دوم ابتدایی,بودجه بندی پایه دوم 96-95,جدول بودجه بندی دروس دوم ابتدایی 95-96,
بودجه بندی دروس دوم ابتدایی 96-95,بودجه بندی دوم ابتدایی 96-95,بودجه بندی دوم ابتدایی جدید,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,
جدول زمانبندی دروس ابتدایی 95-96,بودجه بندی پایه دوم 97 96,بودجه بندی کتب ابتدایی سال 97-96

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , جدول زمان بندی دروس پایه دوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

طراح : آقای علیرضا قاسمی ندوشن

بودجه بندی پایه دوم ابتدایی 96-95


ادامه مطلب و دانلود

جدول بودجه بندی کلاس اول ابتدایی

مطالب مرتبط با این پست: بودجه بندی دروس,

جدول بودجه بندی کلاس اول ابتدایی

بودجه بندی پایه اول 96-95,جدول بودجه بندی دروس اول ابتدایی 95-96,بودجه بندی دروس اول ابتدایی 96-95,بودجه بندی اول ابتدایی 96-95,
بودجه بندی اول ابتدایی جدید,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,جدول زمانبندی دروس ابتدایی 95-96

سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , جدول زمان بندی دروس پایه اول ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

طراح : آقای علیرضا قاسمی ندوشن

 

جدول بودجه بندی کلاس اول ابتدایی

ادامه مطلب و دانلود

بودجه بندی پیشنهادی 6 پایه ابتدایی 95-96

مطالب مرتبط با این پست: بودجه بندی دروس,

بودجه بندی پیشنهادی 6 پایه ابتدایی 95-96

بودجه بندی ششم ابتدایی 96-95,بودجه بندی دروس ششم ابتدایی 96-95,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,جدول بودجه بندی کلاس اول ابتدایی,جدول زمانبندی دروس ابتدایی 95-96,بودجه بندی پایه ششم,بودجه بندی کلاس ششم 95-96,بودجه بندی ششم 95-96,بودجه بندی پایه سوم ابتدایی,بودجه بندی دروس پایه سوم ابتدایی 95-96,بودجه بندی پایه سوم ابتدایی 95-96,بودجه بندی دروس پایه سوم ابتدایی 94 95ودجه بندی دروس سوم ابتدایی 95-96,جدول زمانبندی دروس پایه سوم ابتدایی,بودجه بندی کتب ابتدایی سال 95-94

سلام دوستان و همکاران محترم

در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , بودجه بندی پیشنهادی 6 پایه ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

بودجه بندی پیشنهادی 6 پایه ابتدایی 95-96

ادامه مطلب و دانلود

برگه ی وضعیت تحصیلی دانش آموزان

مطالب مرتبط با این پست: بودجه بندی دروس,

 

برگه ی وضعیت تحصیلی دانش آموزان (نوبت اول و دوم)

Barge Vazeiat Tahsili Danesh Amoozan

 

سلام دوستان و همکاران محترم

در این پست از سایت معلم یار , برگه ی وضعیت تحصیلی دانش آموزان در ماه های سال و براتون آماده کردم.

که این برگه نشان دهنده ی وضعیت دانش آموز در نوبت اول و و نوبت دوم و همچنین جهت آگاهی اولیای دانش آموزان از وضع تحصیل فرزندان می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح : آقای داود بکوبک

 

http://rozup.ir/view/2024580/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%20%DB%8C%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20--%20%7BMoallemYar.IR%7D.jpg

 

ادامه مطلب و دانلود

دسترسی آسان به بخش های مهم سایت معلم یار

آزمون نوبت اول (ویژه ی دی ماه)
آزمون نوبت دوم (ویژه ی اردیبهشت و خرداد)
پيک آدينه (تمام پایه های تحصیلی)
طرح درس (سالانه , روزانه و هفتگی تمام پایه ها و تمام دروس)
ریاضی ششم ابتدایی (فصل به فصل , ماه به ماه)
ریاضی پنجم ابتدایی (فصل به فصل , ماه به ماه)
ریاضی چهارم ابتدایی (فصل به فصل , ماه به ماه)
ریاضی سوم ابتدایی (فصل به فصل , ماه به ماه)
ریاضی دوم ابتدایی (فصل به فصل , ماه به ماه)
نمونه سوال (تمام دروس , تمام پایه ها)
2 pages 1 2 صفحه بعد
Instagram @Saeed Sajedi Raeisi

Instagram Profile (@Saeed Sajedi R)

نظرسنجی
از سایت و مطالب سایت راضی هستید؟!از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)موضوعات معلم یار
آمار معلم یار
free counter کل مطالب : 1334
افراد آنلاین : 1181
بازدید سال : 2,925,970
بازدید کلی : 2,999,636
| کانال تلگرام معلم یار (اختصاصی)