معلم یار،دانلود نمونه سوال

,

بودجه بندی پیشنهادی دروس

دسترسی به مطالب سایت بصورت طبقه بندی شده

بودجه بندی ششم ابتدایی 96-95

مطالب مرتبط با این پست: بودجه بندی دروس,

بودجه بندی ششم ابتدایی 96-95

بودجه بندی دروس ششم ابتدایی 95-96,بودجه بندی کلاس ششم 96-95,بودجه بندی ششم 95-96,بودجه بندی دروس ششم 95 96,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,بودجه بندی دروس ششم ابتدایی 97-96,بودجه بندی ششم ابتدایی 97-96,بودجه بندی پایه ششم جدید,جدول زمانبندی دروس ابتدایی 95-96,بودجه بندی پایه ششم 96-95,بودجه بندی دروس ششم ابتدایی 95 96,جدول بودجه بندی دروس ششم ابتدایی 95-96,بودجه بندی دروس ششم ابتدایی 96-95,بودجه بندی کلاس ششم 95-96,بودجه بندی پایه ششم 97 96,جدول زمانبندی دروس پایه ششم ابتدایی ,بودجه بندی دروس پایه ششم ابتدایی 97 96,بودجه بندی پایه ششم ابتدایی 97-96,بودجه بندی کتب ابتدایی سال 97-96,جدول بودجه بندی کلاس ششم ابتدایی,بودجه بندی پایه ششم ابتدایی 96-95,بودجه بندی ششم ابتدایی جدید,جدول زمانبندی دروس پایه ششم ابتدایی 95-96 ,بودجه بندی ششم ابتدایی 96 97,بودجه بندی پایه ششم ابتدایی 96 95

سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , جدول زمان بندی دروس پایه ششم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

طراح : آقای علیرضا قاسمی ندوشن

کانال تلگرام ششم ابتدایی

بودجه بندی ششم ابتدایی 96-95

ادامه مطلب و دانلود

بودجه بندی پایه پنجم جدید

مطالب مرتبط با این پست: بودجه بندی دروس,

بودجه بندی پایه پنجم جدید

بودجه بندی کلاس پنجم 96-95,جدول زمانبندی دروس ابتدایی 95-96,بودجه بندی دروس پنجم 95 96,بودجه بندی پایه پنجم 96-95,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,بودجه بندی دروس سوم ابتدایی 95 96,جدول بودجه بندی دروس پنجم ابتدایی 95-96,
بودجه بندی دروس پنجم ابتدایی 96-95 ,بودجه بندی پنجم ابتدایی 96-95ودجه بندی کلاس پنجم 95-96,بودجه بندی پایه پنجم 97 96,بودجه بندی قرآن پنجم ابتدایی,جدول زمانبندی دروس پایه پنجم ابتدایی,
بودجه بندی دروس پایه پنجم ابتدایی 97 96
,بودجه بندی پایه پنجم ابتدایی 97-96,بودجه بندی کتب ابتدایی سال 97-96, جدول بودجه بندی کلاس پنجم ابتدایی,بودجه بندی پایه پنجم ابتدایی 96-95,بودجه بندی پایه دوم 96-95,
بودجه بندی پنجم ابتدایی جدید,بودجه بندی دروس پنجم ابتدایی 95-96,جدول زمانبندی دروس پایه پنجم ابتدایی 95-96,بودجه بندی پنجم ابتدایی 96 97,بودجه بندی پایه پنجم ابتدایی 96 95

سلام دوستان و همکاران محترم پایه پنجم ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , جدول زمان بندی دروس پایه پنجم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

طراح : آقای علیرضا قاسمی ندوشن

کانال تلگرام پایه پنجم ابتدایی

بودجه بندی پایه پنجم جدید

ادامه مطلب و دانلود

جدول بودجه بندی دروس چهارم ابتدایی 95-96

مطالب مرتبط با این پست: بودجه بندی دروس,

جدول بودجه بندی دروس چهارم ابتدایی 95-96

بودجه بندی دروس چهارم ابتدایی 96-95,بودجه بندی چهارم ابتدایی 96-95,بودجه بندی کلاس چهارم 95-96,بودجه بندی پایه چهارم 97 96,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,بودجه بندی قرآن چهارم ابتدایی,
جدول زمانبندی دروس پایه چهارم ابتدایی
,بودجه بندی دروس پایه چهارم ابتدایی 97 96 ,بودجه بندی پایه چهارم ابتدایی 97-96,بودجه بندی کتب ابتدایی سال 97-96,
جدول بودجه بندی کلاس چهارم ابتدایی
,بودجه بندی پایه چهارم ابتدایی 96-95,بودجه بندی پایه دوم 96-95,بودجه بندی چهارم ابتدایی جدید,جدول زمانبندی دروس ابتدایی 95-96,بودجه بندی دروس چهارم ابتدایی 95-96,
جدول زمانبندی دروس پایه چهارم ابتدایی 95-96
,بودجه بندی چهارم ابتدایی 96 97,پایه چهارم ابتدایی,کانال تلگرام پایه چهارم ابتدایی

سلام دوستان و همکاران محترم پایه چهارم ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , جدول زمان بندی دروس پایه چهارم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

طراح : آقای علیرضا قاسمی ندوشن

کانال تلگرام پایه چهارم ابتدایی

جدول بودجه بندی دروس چهارم ابتدایی 95-96

ادامه مطلب و دانلود

جدول زمانبندی دروس پایه سوم ابتدایی

مطالب مرتبط با این پست: بودجه بندی دروس,

جدول زمانبندی دروس پایه سوم ابتدایی

بودجه بندی دروس پایه سوم ابتدایی 96 97,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,بودجه بندی پایه سوم ابتدایی 97-96,بودجه بندی کتب ابتدایی سال 97-96,
جدول بودجه بندی کلاس سوم ابتدایی,بودجه بندی پایه سوم ابتدایی 96-95,بودجه بندی قرآن سوم ابتدایی,بودجه بندی پایه سوم 96-95,جدول بودجه بندی دروس سوم ابتدایی 95-96,
بودجه بندی دروس سوم ابتدایی 96-95,بودجه بندی سوم ابتدایی 96-95,بودجه بندی سوم ابتدایی جدید,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,
جدول زمانبندی دروس ابتدایی 95-96,بودجه بندی پایه سوم 97 96,بودجه بندی کتب ابتدایی سال 97-96,بودجه بندی پایه سوم ابتدایی 96-95,
بودجه بندی دروس سوم ابتدایی 95-96,بودجه بندی پایه سوم ابتدایی 97-96,جدول زمانبندی دروس پایه سوم ابتدایی 95-96,
بودجه بندی سوم ابتدایی 96 97,بودجه بندی پایه سوم ابتدایی 96 95,جدول بودجه بندی کلاس سوم ابتدایی

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , جدول زمان بندی دروس پایه سوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

طراح : آقای علیرضا قاسمی ندوشن

کانال تلگرام پایه سوم ابتدایی

جدول زمانبندی دروس پایه سوم ابتدایی

ادامه مطلب و دانلود

بودجه بندی پایه دوم ابتدایی 96-95

مطالب مرتبط با این پست: بودجه بندی دروس,

بودجه بندی پایه دوم ابتدایی 96-95

بودجه بندی دروس دوم ابتدایی 95-96,بودجه بندی پایه دوم ابتدایی 97-96,جدول زمانبندی دروس پایه دوم ابتدایی 95-96,بودجه بندی دوم ابتدایی 96 97,
بودجه بندی پایه دوم ابتدایی 96 95
,جدول بودجه بندی کلاس دوم ابتدایی,بودجه بندی پایه دوم 96-95,جدول بودجه بندی دروس دوم ابتدایی 95-96,
بودجه بندی دروس دوم ابتدایی 96-95,بودجه بندی دوم ابتدایی 96-95,بودجه بندی دوم ابتدایی جدید,بودجه بندی دروس ابتدایی 96-95,
جدول زمانبندی دروس ابتدایی 95-96,بودجه بندی پایه دوم 97 96,بودجه بندی کتب ابتدایی سال 97-96

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , جدول زمان بندی دروس پایه دوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

طراح : آقای علیرضا قاسمی ندوشن

بودجه بندی پایه دوم ابتدایی 96-95


ادامه مطلب و دانلود
3 pages

دسترسی آسان به بخش های مهم سایت معلم یار

آزمون نوبت اول (ویژه ی دی ماه)
آزمون نوبت دوم (ویژه ی اردیبهشت و خرداد)
پيک آدينه (تمام پایه های تحصیلی)
طرح درس (سالانه , روزانه و هفتگی تمام پایه ها و تمام دروس)
ریاضی ششم ابتدایی (فصل به فصل , ماه به ماه)
ریاضی پنجم ابتدایی (فصل به فصل , ماه به ماه)
ریاضی چهارم ابتدایی (فصل به فصل , ماه به ماه)
ریاضی سوم ابتدایی (فصل به فصل , ماه به ماه)
ریاضی دوم ابتدایی (فصل به فصل , ماه به ماه)
نمونه سوال (تمام دروس , تمام پایه ها)
Instagram @Saeed Sajedi Raeisi

Instagram Profile (@Saeed Sajedi R)

logo-samandehi
نظرسنجی
از سایت و مطالب سایت راضی هستید؟!از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)| کانال تلگرام معلم یار (ویژه ی سال تحصیلی 97-96)

برای ورود به کانال معلم یار با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک نمایید
tg://resolve?domain=MoallemYariR

FilmeTadris@

برای ورود به کانال فیلم های صفحه ب صفحه دروس روی لینک زیر کلیک نمایید

tg://resolve?domain=filmtadris

DriQ@