نمونه سوال آذرماه پایه دوم

معلم یار | همراه معلمان عزیز

آزمون فصل سوم فارسی پایه دوم ابتدایی


 

آزمون فصل سوم فارسی پایه دوم ابتدایی - ویژه ی دی ماه 95

Azmoon Fasl 3 Farsi Paye 2 Ebtedaei (Dey 95)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یارآزمون فارسی پایه دوم ابتدایی ویژه ی پایان آذرماه و اوایل دی ماه سال تحصیلی 96-1395 و براتون آماده کردم

که شامل 6 سوال از فصل سوم فارسی دوم ابتدایی می باشد.

همراه با جدول سطوح عملکردی و

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح سوالات : آقای شایان بکوبک

 

آزمون فصل سوم فارسی پایه دوم ابتدایی

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذر (دوم ابتدایی) , نمونه سوال و مطالب دیماه (دوم ابتدایی) , فارسی پایه دوم ,

آزمون فصل سوم ریاضی پایه دوم ابتدایی (درس اول و دوم)


 

آزمون فصل سوم ریاضی پایه دوم ابتدایی - (درس اول و دوم) - ویژه ی آذر 95

Azmoon Dars 1-2 Az Fasl 3 Riazi Paye 2 Ebtedaei (Azar 95)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یارآزمون ریاضی پایه دوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-1395 و براتون آماده کردم

که شامل 10 سوال از فصل سوم درس اول و دوم ریاضی دوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

دبستان پسرانه غیردولتی طلوع مهر

 

آزمون فصل سوم ریاضی پایه دوم ابتدایی (درس اول و دوم)

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذر (دوم ابتدایی) , ریاضی پایه دوم ,

آزمون درس ششم فارسی پایه دوم ابتدایی


 

آزمون درس ششم فارسی پایه دوم ابتدایی - ویژه ی آذر 95

Azmoon Dars 6 Farsi Paye 2 Ebtedaei (Azar 95)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی

در این پست آزمون فارسی پایه دوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-1395 و براتون آماده کردم

که شامل 4 سوال از درس ششم فارسی دوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

دبستان پسرانه غیردولتی طلوع مهر

 

آزمون درس ششم فارسی پایه دوم ابتدایی - ویژه ی آذر 95

 

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذر (دوم ابتدایی) , فارسی پایه دوم ,

آزمون دی ماه 95 ریاضی پایه دوم ابتدایی


 

آزمون دی ماه 95 ریاضی پایه دوم ابتدایی - فصل سوم درس های پنجم و ششم

Azmoon Dars 5-6 Riazi Paye 2 Ebtedaei (Dey 95)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی

در این پست آزمون ریاضی پایه دوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-1395 و براتون آماده کردم

که شامل 12 سوال از فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

دبستان پسرانه غیردولتی طلوع مهر

 

آزمون دی ماه 95 ریاضی پایه دوم ابتدایی

 
دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذر (دوم ابتدایی) , نمونه سوال و مطالب دیماه (دوم ابتدایی) , ریاضی پایه دوم ,

نمونه سوال ریاضی پایه دوم ابتدایی آذر 94


 

نمونه سوال ریاضی پایه دوم ابتدایی آذر 94

Nemone Soal Riazi Paye 2 Ebtedaei Azar 94 (Ranjbari)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی

در این پست نمونه سوال ریاضی دوم ابتدایی ویژه ی آذر ماه سال تحصیلی (95-1394) و براتون آماده کردم

که شامل 6 سوال از ریاضی دوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح : آقای/خانم رنجبری

 

نمونه سوال ریاضی پایه دوم ابتدایی آذر 94

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذر (دوم ابتدایی) , ریاضی پایه دوم ,

آزمون آذر 94 ریاضی پایه دوم ابتدایی


 

آزمون آذر 94 ریاضی پایه دوم ابتدایی

Azmoon Azar 94 Riazi Paye 2 Ebtedaei (Abbas Hamzeei)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی

در این پست آزمون ریاضی دوم ابتدایی ویژه ی آذر ماه سال تحصیلی (95-1394) و براتون آماده کردم

که شامل 10 سوال از ریاضی دوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح : آقای عباس حمزه ئی

 

آزمون آذر 94 ریاضی پایه دوم ابتدایی

 

معلّم یار
دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذر (دوم ابتدایی) , ریاضی پایه دوم ,

ارزشیابی آذر 95 ریاضی پایه دوم ابتدایی


 

ارزشیابی آذر 95 ریاضی پایه دوم ابتدایی

Arzeshyabi Azar 95 Riazi Paye 2 Ebtedaei

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی

در این پست ارزشیابی آذرماه ریاضی دوم ابتدایی ویژه ی آذر 95 و براتون آماده کردم

که شامل 10 سوال از ریاضی دوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

 

ارزشیابی آذر 95 ریاضی پایه دوم ابتدایی

 

معلّم یاردسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذر (دوم ابتدایی) , ریاضی پایه دوم ,

پیک آدینه نیمه دوم آذر 95 پایه دوم ابتدایی (دبستان کوشش)


 

پیک آدینه هفته دوم آذر 95 پایه دوم ابتدایی (دبستان کوشش)

Peyke Adine Nime 2 Azar 95 Paye 2 Ebtedaei (koosheshedu)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی

در این پست پیک آدینه نیمه اول آذر 95 پایه دوم ابتدایی از دبستان کوشش وبراتون آماده کردم

که شامل 29 سوال از درس های : ریاضی دوم ابتدایی (11 سوال), فارسی دوم ابتدایی (8 سوال) و علوم دوم ابتدایی (10 سوال) + بهمراه قصه ی هفته می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

تهیه کننده : دبستان غیردولتی دخترانه کوشش

 

پیک آدینه نیمه دوم آذر 95 پایه دوم ابتدایی (دبستان کوشش)دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذر (دوم ابتدایی) , پیک آدینه پایه دوم , ریاضی پایه دوم , فارسی پایه دوم , علوم پایه دوم ,

پیک آدینه نیمه اول آذر 95 پایه دوم ابتدایی (دبستان کوشش)


 

پیک آدینه هفته اول آذر 95 پایه دوم ابتدایی (دبستان کوشش)

Peyke Adine Nime 1 Azar 95 Paye 2 Ebtedaei (koosheshedu)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی

در این پست پیک آدینه نیمه اول آذر 95 پایه دوم ابتدایی از دبستان کوشش وبراتون آماده کردم

که شامل 28 سوال از درس های : ریاضی دوم ابتدایی (8 سوال), فارسی دوم ابتدایی (10 سوال) و علوم دوم ابتدایی (10 سوال) می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

تهیه کننده : دبستان غیردولتی دخترانه کوشش

 

پیک آدینه نیمه اول آذر 95 پایه دوم ابتدایی (دبستان کوشش)دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذر (دوم ابتدایی) , پیک آدینه پایه دوم , ریاضی پایه دوم , فارسی پایه دوم , علوم پایه دوم ,

نمونه سوال آذرماه ریاضی دوم ابتدایی


 

نمونه سوال آذرماه ریاضی دوم ابتدایی

Nemone Soal Azar 92 Riazi Paye 2 Ebtedaei (Fatemeh Moghri)

 

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی

در این پست نمونه سوال ریاضی پایه دوم ابتدایی ویژه ی آذر ماه سال تحصیلی (93-92) و براتون آماده کردم

که شامل 10 سوال از فصل اول , دوم و سوم ریاضی دوم ابتدایی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح سوال : خانم فاطمه مقری

 

نمونه سوال آذرماه ریاضی دوم ابتدایی
دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذر (دوم ابتدایی) , ریاضی پایه دوم ,

صفحات :به کانال تلگرام معلم یاربپیوندید