نمونه سوال مهرماه پایه دوم

معلم یار | همراه معلمان عزیز

ارزشیابی مهرماه 95 ریاضی پایه سوم ابتدایی


 

ارزشیابی مهرماه 95 ریاضی پایه سوم ابتدایی

Arzeshyabi Mehr Mah 95 Riazi Paye 3 Ebtedaei

 

سلام دوستان و همراهان گرامی

در این پست ارزشیابی مهرماه 95 ریاضی پایه سوم ابتدایی و براتون قرار دادم

که شامل : 9 سوال از فصل اول ریاضی پایه سوم می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

تهیه کننده و طراح سوال : خانم فرشته نجفی

دبستان خدیجه کبری 1

 

ارزشیابی مهرماه 95 ریاضی پایه سوم ابتدایی

 

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب مهرماه (دوم ابتدایی) , ریاضی پایه سوم ,

پیک آدینه پایه دوم ابتدایی هفته چهارم مهر 95


 

پیک آدینه پایه دوم ابتدایی هفته چهارم مهر 95

Peyk Adine Paye 2 Hafte 4 Mehr 95

 

سلام دوستان و همراهان گرامی

در این پست پیک آدینه هفته دوم چهارم 95 و برای شما همکارای عزیز پایه دوم ابتدایی آماده کردم

که شمال : ریاضی پایه دوم ابتدایی (9 سوال) , فارسی پایه دوم ابتدایی (6 سوال) می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره.

تهیه کننده : دبستان دخترانه غیر دولتی کوشش

 

پیک آدینه پایه دوم ابتدایی هفته چهارم مهر 95دسته بندی : نمونه سوال و مطالب مهرماه (دوم ابتدایی) , پیک آدینه پایه دوم ,

پیک آدینه پایه دوم ابتدایی هفته سوم مهر 95


 

پیک آدینه پایه دوم ابتدایی هفته سوم مهر 95

Peyk Adine Paye 2 Hafte 3 Mehr 95

 

سلام دوستان و همراهان گرامی

در این پست پیک آدینه هفته سوم مهر 95 و برای شما همکارای عزیز پایه دوم ابتدایی آماده کردم

که شمال : ریاضی پایه دوم ابتدایی (7 سوال) , فارسی پایه دوم ابتدایی (4 سوال) و یک سوال بخوان و پاسخ بده می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره.

دبستان دخترانه غیر دولتی کوشش

 

پیک آدینه پایه دوم ابتدایی هفته سوم مهر 95دسته بندی : نمونه سوال و مطالب مهرماه (دوم ابتدایی) , پیک آدینه پایه دوم ,

پیک آدینه پایه دوم ابتدایی هفته دوم مهر 95


 

پیک آدینه پایه دوم ابتدایی هفته دوم مهر 95

Peyk Adine Paye 2 Hafte 2 Mehr 95

 

سلام دوستان و همراهان گرامی

در این پست پیک آدینه هفته دوم مهر 95 و برای شما همکارای عزیز پایه دوم ابتدایی آماده کردم

که شمال : ریاضی پایه دوم ابتدایی (10 سوال) , فارسی پایه دوم ابتدایی (7 سوال) می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره.

دبستان دخترانه غیر دولتی کوشش

 

پیک آدینه پایه دوم ابتدایی هفته دوم مهر 95دسته بندی : نمونه سوال و مطالب مهرماه (دوم ابتدایی) , پیک آدینه پایه دوم ,

پیک آدینه پایه دوم ابتدایی هفته اول مهر 95


 

پیک آدینه پایه دوم ابتدایی هفته اول مهر 95

Peyk Adine Paye 2 Hafte 1 Mehr 95

 

سلام دوستان و همراهان گرامی

در این پست پیک آدینه هفته اول مهر 95 و برای شما همکارای عزیز پایه دوم ابتدایی آماده کردم

که شمال : ریاضی پایه دوم ابتدایی (7 سوال) , فارسی پایه دوم ابتدایی (9 سوال) می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره.

دبستان دخترانه غیر دولتی کوشش

 

پیک آدینه پایه دوم ابتدایی هفته اول مهر 95دسته بندی : نمونه سوال و مطالب مهرماه (دوم ابتدایی) , پیک آدینه پایه دوم ,


به کانال تلگرام معلم یاربپیوندید