طرح درس سالانه

معلم یار | همراه معلمان عزیز

طرح درس پایه پنجم ابتدایی (هفته دوم آذر 95)


 

طرح درس هفته دوم آذر 95 پایه پنجم ابتدایی

Tarhe Darse Hafte 2 Azar 95 Paye 5 Ebtedaei

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه پنجم ابتدایی

در این پست طرح درس هفتگی پایه پنجم ابتدایی ویزه ی هفته ی دوم آذر ماه سال تحصیلی (96-1395) و براتون آماده کردم.

که شامل طرح درس تمامی دروس پایه پنجم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح : خانم مکاریان

 دبستان غیردولتی ایران

 

طرح درس هفته دوم آذر 95 پایه پنجم ابتدایی

 دسته بندی : طرح درس سالانه , هفتگی , ماهانه , نمونه سوال و مطالب آذر ,

طرح درس پایه پنجم ابتدایی (هفته اول آذر 95)


 

طرح درس هفته اول آذر 95 پایه پنجم ابتدایی

Tarhe Darse Hafte 1 Azar 95 Paye 5 Ebtedaei

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه پنجم ابتدایی

در این پست طرح درس هفتگی پایه پنجم ابتدایی ویزه ی هفته ی اول آذر ماه سال تحصیلی (96-1395) و براتون آماده کردم.

که شامل طرح درس تمامی دروس پایه پنجم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح : خانم مکاریان

 دبستان غیردولتی ایران

 

طرح درس هفته اول آذر 95 پایه پنجم ابتدایی

 دسته بندی : طرح درس سالانه , هفتگی , ماهانه , نمونه سوال و مطالب آذر ,

طرح درس هفته سوم آذر 95 پایه ششم ابتدایی


 

طرح درس هفته سوم آذر 95 پایه ششم ابتدایی

Tarhe Darse Hafte 3 Azar 95 Paye 6 Ebtedaei

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابتدایی

در این پست طرح درس هفتگی پایه ششم ابتدایی ویزه ی هفته ی سوم آذر ماه سال تحصیلی (96-1395) و براتون آماده کردم.

که شامل طرح درس تمامی دروس پایه ششم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح : خانم فاطمه تن زده

 

طرح درس هفته سوم آذر 95 پایه ششم ابتدایی

 

 دسته بندی : طرح درس سالانه , هفتگی , ماهانه , نمونه سوال و مطالب آذرماه ,

طرح درس هفته چهارم آذر 95 پایه ششم ابتدایی


 

طرح درس هفته چهارم آذر 95 پایه ششم ابتدایی

Tarhe Darse Hafte 4 Azar 95 Paye 6 Ebtedaei

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابتدایی

در این پست طرح درس هفتگی پایه ششم ابتدایی ویزه ی هفته ی آخر آذر ماه سال تحصیلی (96-1395) و براتون آماده کردم.

که شامل طرح درس تمامی دروس پایه ششم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح : خانم فاطمه تن زده

 

طرح درس هفته چهارم آذر 95 پایه ششم ابتدایی

 دسته بندی : طرح درس سالانه , هفتگی , ماهانه , نمونه سوال و مطالب آذرماه ,

طرح درس سالانه هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی


 

طرح درس سالانه هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی (سال تحصیلی 95-94)

Tarhe Darse Salane Hedyehaye Aseman Paye 4 Ebtedaei Sal 95

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه چهارم ابتدایی

در این پست طرح درس سالانه پایه چهارم ابتدایی درس هدیه های آسمان (هدیه های آسمان چهارم ابتدایی) ویژه ی سال تحصیلی (95-1394) و براتون آماده کردم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــــدا

طرح درس سالانه هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی

 
دسته بندی : طرح درس سالانه , هفتگی , ماهانه , هدیه های آسمانی پایه چهارم ,

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی (سال تحصیلی 95-94)


 

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی (سال تحصیلی 95-94)

Tarhe Darse Salane Motaleat Ejtemaei Paye 4 Ebtedaei Sal 95

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه چهارم ابتدایی

در این پست طرح درس سالانه پایه چهارم ابتدایی درس مطالعات اجتماعی (مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی) ویژه ی سال تحصیلی (95-1394) و براتون آماده کردم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــــدا


طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

 دسته بندی : طرح درس سالانه , هفتگی , ماهانه , مطالعات اجتماعی پایه چهارم ,

طرح درس سالانه علوم پایه چهارم ابتدایی (سال تحصیلی 95-94)


 

طرح درس سالانه علوم پایه چهارم ابتدایی (سال تحصیلی 95-94)

Tarhe Darse Salane Oloum Tajrobi Paye 4 Ebtedaei Sal 95

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه چهارم ابتدایی

در این پست طرح درس سالانه پایه چهارم ابتدایی درس علوم تجربی (علوم چهارم ابتدایی) ویژه ی سال تحصیلی (95-1394) و براتون آماده کردم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــــدا

 

طرح درس سالانه علوم پایه چهارم ابتدایی (سال تحصیلی 95-94)

 دسته بندی : طرح درس سالانه , هفتگی , ماهانه , علوم پایه چهارم ,

طرح درس سالانه ریاضی پایه چهارم ابتدایی (سال تحصیلی 95-94)

طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم ابتدایی (سال تحصیلی 95-94)


 

طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم ابتدایی (سال تحصیلی 95-94)

Tarhe Darse Salane Bekhanim Va Benevisim Paye 4 Ebtedaei Sal 95

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه چهارم ابتدایی

در این پست طرح درس سالانه پایه چهارم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم (فارسی چهارم ابتدایی) ویژه ی سال تحصیلی (95-1394) و براتون آماده کردم

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــــدا

 

طرح درس سالانه فارسی پایه چهارم ابتدایی

 

 دسته بندی : طرح درس سالانه , هفتگی , ماهانه , فارسی پایه چهارم ,

طرح درس سالانه علوم تجربی ششم ابتدایی


 

طرح درس سالانه علوم تجربی ششم ابتدایی 95-94

Tarhe Darse Salane Oloum Tajrobi Paye 6 Ebtedaei 94-95

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابتدایی

در این پست طرح درس سالانه علوم تجربی پایه ششم ابتدایی از استاد پرویز حبیبی اصل و براتون آماده کردم

البته این طرح درس مربوط میشه به سال گذشته یعنی سال تحصیلی 95-1394

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح : آقای پرویز حبیبی اصل

 

طرح درس سالانه علوم تجربی ششم ابتدایی 95-94دسته بندی : طرح درس سالانه , هفتگی , ماهانه ,

صفحات :