نمونه سوال آبان ماه پایه سوم

معلم یار | همراه معلمان عزیز

سوالات تمامی دروس علوم سوم ابتدایی (96-95)


 

سوالات تمامی دروس علوم سوم ابتدایی (96-95)

Soalat Tamami Doros Oloum Paye 3 Ebtedaei (95-96)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , تمامی سوالات از تمامی درس های علوم تجربی پایه سوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-1395 و براتون قرار دادم

که شامل سوالات تمامی درس ها و 15 بخش علوم سوم ابتدایی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

 

سوالات تمامی دروس علوم سوم ابتدایی (96-95) | WwW.MoallemYar.IR

 
دسته بندی : نمونه سوال و مطالب مهرماه , نمونه سوال و مطالب آبان , نمونه سوال و مطالب آذر , نمونه سوال و مطالب دیماه , نمونه سوال و مطالب ماه بهمن , نمونه سوال و مطالب اسفند , تکالیف عید نوروز , نمونه سوال و مطالب فروردین , نمونه سوال و مطالب اردیبهشت , نمونه سوال و مطالب خرداد , علوم پایه سوم ,

نمونه سوال آبان 95 فارسی سوم ابتدایی


 

نمونه سوال آبان 95 فارسی سوم ابتدایی

Nemone Soal Aban 95 Farsi Paye 3 Ebtedaei (BoSchool)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست نمونه سوال فارسی سوم ابتدایی ویژه ی آبان (سال تحصیلی 96-95)  و براتون آماده کردم

که شامل 10 سوال از فارسی سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــــدا

دبستان پسرانه باقرالعلوم

 

نمونه سوال آبان 95 فارسی سوم ابتدایی

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آبان , فارسی پایه سوم ,

نمونه سوال آبان 95 ریاضی سوم ابتدایی


 

نمونه سوال آبان 95 ریاضی سوم ابتدایی

Nemone Soal Aban 95 Riazi Paye 3 Ebtedaei (BoSchool)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی ویژه ی آبان (سال تحصیلی 96-95)  و براتون آماده کردم

که شامل 10 سوال از ریاضی سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــــدا

دبستان پسرانه باقرالعلوم

 

نمونه سوال آبان 95 ریاضی سوم ابتداییدسته بندی : نمونه سوال و مطالب آبان , ریاضی پایه سوم ,

نمونه سوال آبان 95 علوم تجربی سوم ابتدایی


 

نمونه سوال آبان 95 علوم تجربی سوم ابتدایی

Nemone Soal Aban 95 Oloum Paye 3 Ebtedaei (BoSchool)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست نمونه سوال علوم تجربی سوم ابتدایی ویژه ی آبان ماه (سال تحصیلی 96-95) و براتون قرار دادم

که شامل 10 سوال از علوم سوم ابتدایی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

دبستان پسرانه باقرالعلوم

 

نمونه سوال آبان 95 علوم تجربی سوم ابتداییدسته بندی : نمونه سوال و مطالب آبان , علوم پایه سوم ,

آزمون مداد کاغذی فصل دوم فارسی سوم ابتدایی


 

آزمون مداد کاغذی فصل دوم فارسی پایه سوم ابتدایی

Azmoon Medad Kaghazi Fasl 2 Farsi Paye 3 Ebtedaei (Mehdi Khodadadi)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست آزمون مداد کاغذی فارسی سوم ابتدایی ویژه ی آبان 95 و براتون آماده کردم که شامل : 8 سوال از فصل دوم (بهداشت) فارسی سوم ابتدایی می باشد.

ممنونم از آقای خدادادی عزیز بابت طرح این سوال و در اختیار سایت قرار دادن آنها

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح سوال : آقای مهدی خدادادی

مدرسه : دبستان مرحوم میناگر بابل

 

آزمون مداد کاغذی فصل دوم فارسی پایه سوم ابتدایی

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آبان , فارسی پایه سوم ,

آزمون مداد کاغذی فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی


 

آزمون مداد کاغذی فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی

Azmoon Medad Kaghazi Fasl 2 Riazi Paye 3 Ebtedaei (Mehdi Khodadadi)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست آزمون مداد کاغذی ریاضی سوم ابتدایی ویژه ی آبان 95 و براتون آماده کردم که شامل : 8 سوال از فصل دوم (اعداد چهار رقمی) ریاضی سوم ابتدایی می باشد.

ممنونم از آقای خدادادی عزیز بابت طرح این سوال و در اختیار سایت قرار دادن آنها

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح سوال : آقای مهدی خدادادی

مدرسه : دبستان مرحوم میناگر بابل

 

آزمون مداد کاغذی فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتداییدسته بندی : نمونه سوال و مطالب آبان , ریاضی پایه سوم ,

سری دوم آزمون فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی (آبان 95)


 

سری دوم آزمون فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی (آبان 95)

Azmoon Fasl 2 Riazi Paye 3 Ebtedaei (Aban 95) Seri 2

 

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست سری دوم آزمون فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی ویژه ی آبان 95 و براتون آماده کردم

که شامل 12 سوال از فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی می باشد.

نمیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

تهیه و طراح : shkamali.ir

 

آزمون فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی (آبان 95) سری دومدسته بندی : نمونه سوال و مطالب آبان , ریاضی پایه سوم ,

آزمون فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی (آبان 95)


 

آزمون فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی (آبان 95)

Azmoon Fasl 2 Riazi Paye 3 Ebtedaei (Aban 95)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست آزمون فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی ویژه ی آبان 95 و براتون آماده رکدم

که شامل 10 سوال از فصل دوم کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح : دبستان شهید هاشمی نژاد

 

آزمون فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی (آبان 95)

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آبان , ریاضی پایه سوم ,

آزمون مداد کاغذی فارسی پایه سوم ابتدایی (آبان 95)


 

آزمون مداد کاغذی فارسی پایه سوم ابتدایی (آبان 95)

Azmoon Medad Kaghazi Farsi Paye 3 Ebtedaei (Aban 95)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست آزمون مداد کاغذی فارسی پایه سوم ابتدایی ویژه ی آبان 95 و براتون آماده رکدم

که شامل 12 سوال از کتاب فارسی پایه سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

 

آزمون مداد کاغذی فارسی پایه سوم ابتدایی (آبان 95)دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آبان , فارسی پایه سوم ,

نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی (آبان 95)


 

نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی (آبان 95)

Nemone Soal Fasl 2 Riazi Paye 3 Ebtedaei (Aban 95)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست نمونه سوال فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی ویژه ی آبان 95 و براتون قرار دادم

که شامل 11 سوال از فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

 

نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی (آبان 95)

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آبان , ریاضی پایه سوم ,

صفحات :