معلم یار

معلم یار | همراه معلمان عزیز

تمامی سوالات درس چهارم و پنجم علوم سوم ابتدایی (96-95)


 

تمامی سوالات درس چهارم و پنجم علوم سوم ابتدایی (96-95)

Tamami Soalat Dars 4 Va 5 Oloum Tajrobi Paye 3 Ebtedaei (95-96)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , درسنامه درس چهارم (مواد اطراف ما 2) و درس پنجم (آب مادّه با ارزش) علوم سوم ابتدایی سال تحصیلی (96-95) و براتون آماده کردم.

که شامل 10 سوال و پاسخ از درس چهارم (مواد اطراف ما 2) و 14 سوال و پاسخ از درس پنجم (آب مادّه با ارزش) علوم سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح درسنامه : خانم بیات

دبستان غیردولتی هوشمند نیک نام

 

تمامی سوالات درس چهارم و پنجم علوم سوم ابتدایی (96-95) | WwW.MoallemYar.IR

 دسته بندی : درسنامه های دروس ابتدایی , علوم پایه سوم ,

تمامی سوالات فصل هشتم علوم سوم ابتدایی (96-95)


 

تمامی سوالات فصل هشتم علوم سوم ابتدایی (96-95)

Tamami Soalat Fasl 8 Oloum Tajrobi Paye 3 Ebtedaei (95-96)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , درسنامه فصل هشتم علوم سوم ابتدایی سال تحصیلی (96-95) و براتون آماده کردم.

که شامل 13 سوال و پاسخ از فصل هشتم علوم سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح درسنامه : خانم بیات

دبستان غیردولتی هوشمند نیک نام

 

تمامی سوالات فصل هشتم علوم سوم ابتدایی (96-95) | WwW.MoallemYar.IR

 دسته بندی : درسنامه های دروس ابتدایی , علوم پایه سوم ,

تمامی سوالات فصل هفتم علوم سوم ابتدایی (96-95)


 

تمامی سوالات فصل هفتم علوم سوم ابتدایی (96-95)

Tamami Soalat Fasl 7 Oloum Tajrobi Paye 3 Ebtedaei (95-96)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , درسنامه فصل هفتم علوم سوم ابتدایی سال تحصیلی (96-95) و براتون آماده کردم.

که شامل 20 سوال و پاسخ از فصل ششم علوم سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح درسنامه : خانم بیات

دبستان غیردولتی هوشمند نیک نام

 

تمامی سوالات فصل هفتم علوم سوم ابتدایی (96-95) | WwW.MoallemYar.IR

 دسته بندی : درسنامه های دروس ابتدایی , نمونه سوال و مطالب ماه بهمن , علوم پایه سوم ,

آزمون مداد کاغذی فصل چهارم فارسی سوم ابتدایی (بهمن 95)


 

آزمون مداد کاغذی فصل چهارم فارسی سوم ابتدایی (بهمن 95)

Azmoon Medad Kaghazi Fasl 4 Farsi Paye 3 Ebtedaei (Bahman 95)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , آزمون مداد کاغذی فصل چهارم فارسی سوم ابتدایی ویژه ی بهمن ماه سال تحصیلی (96-95) و براتون آماده کردم.

که شامل 8 سوال از فصل چهارم (راه زندگی) فارسی سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح سوال : آقای مهدی خدادادی

دبستان مرحوم میناگر بابل


آزمون مداد کاغذی فصل چهارم فارسی سوم ابتدایی (بهمن 95) | WwW.MoallemYar.IRدسته بندی : نمونه سوال و مطالب ماه بهمن , فارسی پایه سوم ,

درسنامه فصل ششم علوم سوم ابتدایی (96-95)


 

درسنامه فصل ششم علوم سوم ابتدایی (96-95)

Darsnameh Fasl 6 Oloum Tajrobi Paye 3 Ebtedaei (95-96)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , درسنامه فصل ششم علوم سوم ابتدایی و براتون آماده کردم.

که شامل 12 سوال و پاسخ از فصل ششم علوم سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح درسنامه : خانم بیات

دبستان غیردولتی هوشمند نیک نام

 

درسنامه فصل ششم علوم سوم ابتدایی (96-95) | WwW.MoallemYar.IR

 دسته بندی : درسنامه های دروس ابتدایی , علوم پایه سوم ,

درسنامه درس سوم علوم سوم ابتدایی (96-95)


 

درسنامه درس سوم علوم سوم ابتدایی (96-95)

Darsnameh Dars 3 Oloum Tajrobi Paye 3 Ebtedaei (95-96)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , درسنامه درس سوم علوم سوم ابتدایی و براتون آماده کردم.

که شامل 19 سوال و پاسخ از درس سوم علوم سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح درسنامه : خانم بیات

دبستان غیردولتی هوشمند نیک نام

 

درسنامه درس سوم علوم سوم ابتدایی (96-95) | WwW.MoallemYar.IR

 دسته بندی : درسنامه های دروس ابتدایی , علوم پایه سوم ,

درسنامه درس نهم علوم ششم ابتدایی (96-95)


 

درسنامه درس نهم علوم ششم ابتدایی (96-95)

Darsnameh Dars 9 Oloum Tajrobi Paye 6 Ebtedaei (95-96)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , درسنامه درس نهم (سفر انرژی) علوم ششم ابتدایی و براتون اماده کردم.

که شامل 29 سوال و پاسخ از درس نهم علوم ششم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح درسنامه : خانم اسدی

دبستان غیردولتی هوشمند نیک نام

 

درسنامه درس نهم علوم ششم ابتدایی (96-95) | WwW.MoallemYar.IR

 دسته بندی : درسنامه های دروس ابتدایی , علوم پایه ششم ,

درسنامه ضرب المثل فارسی ششم ابتدایی (96-95)


 

درسنامه ضرب المثل فارسی ششم ابتدایی (96-95)

Darsnameh Zarbolmasal Farsi Paye 6 Ebtedaei (95-96)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , درسنامه ضررب المثل فارسی ششم ابتدایی و براتون اماده کردم.

که شامل 8 ضرب المثل همراه با توضیح از فارسی ششم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح درسنامه : خانم اسدی

دبستان غیردولتی هوشمند نیک نام

 

درسنامه ضرب المثل فارسی ششم ابتدایی (96-95) | WwW.MoallemYar.IR

 دسته بندی : درسنامه های دروس ابتدایی , فارسی پایه ششم ,

درسنامه درس ششم علوم چهارم ابتدایی (96-95)


 

درسنامه درس ششم علوم چهارم ابتدایی (96-95)

Darsnameh Dars 6 Oloum Tajrobi Paye 4 Ebtedaei (95-96)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه چهارم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , درسنامه درس ششم علوم چهارم ابتدایی ویژه ی دی ماه سال تحصیلی (96-95) و براتون آماده کردم.

که شامل 14 سوال و پاسخ از درس ششم علوم چهارم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح درسنامه : رشیدی

دبستان غیردولتی هوشمند نیک نام

 

درسنامه درس ششم علوم چهارم ابتدایی (96-95) | WwW.MoallemYar.IR

 دسته بندی : درسنامه های دروس ابتدایی , علوم پایه چهارم ,

درسنامه درس پنجم علوم ششم ابتدایی (96-95)


 

درسنامه درس پنجم علوم ششم ابتدایی (96-95)

Darsnameh Dars 5 Oloum Tajrobi Paye 6 Ebtedaei (95-96)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , درسنامه درس پنجم علوم ششم ابتدایی و براتون اماده کردم.

که شامل 29 سوال و پاسخ از درس پنجم علوم ششم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح درسنامه : خانم اسدی

دبستان غیردولتی هوشمند نیک نام

 

درسنامه درس پنجم علوم ششم ابتدایی (96-95) | WwW.MoallemYar.IR

 دسته بندی : درسنامه های دروس ابتدایی , علوم پایه ششم ,

صفحات :