زهرا رحمان نژاد

معلم یار | همراه معلمان عزیز

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی (94-93)


 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی (94-93)

Azmoon Nobat Aval Riazi Paye 3 Ebtedaei (1393-94)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 94-1393 و براتون قرار دادم

که شامل 15 سوال کامل از ریاضی سوم ابتدایی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح سوال : خانم زهرا رحمان نژاد

دبستان شهید بهشتی

 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی (96-95) | WwW.MoallemYar.IRدسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه (سوم ابتدایی) , ریاضی پایه سوم ,

آزمون فصل پنجم ریاضی سوم ابتدایی (بهمن ماه)


 

آزمون فصل پنجم ریاضی سوم ابتدایی (بهمن ماه)

Azmoon Fasl 6 Riazi Paye 3 Ebtedaei (Zahra RahmanNejhad)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار برای شما  عزیزان , آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی ویژه ی بهمن ماه (سال تحصیلی 93-92) و براتون آماده کردم

که شامل 10 سوال از فصل پنجم (محیط و مساحت) ریاضی سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح سوال : خانم زهرا رحمان نژاد

دبستان شاهد شهید بهشتی

 

آزمون فصل پنجم ریاضی سوم ابتدایی (بهمن ماه)

 
دسته بندی : نمونه سوال و مطالب ماه بهمن (سوم ابتدایی) , ریاضی پایه سوم ,

آزمون فصل ششم ریاضی سوم ابتدایی (اسفندماه)


 

آزمون فصل ششم ریاضی سوم ابتدایی (اسفندماه)

Azmoon Fasl 6 Riazi Paye 3 Ebtedaei (Zahra RahmanNejhad)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی ویژه ی اسفندماه (سال تحصیلی 93-92) و براتون آماده کردم

که شامل 12 سوال از فصل ششم ریاضی سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح سوال : خانم زهرا رحمان نژاد

دبستان شاهد شهید بهشتی

 

آزمون فصل ششم ریاضی سوم ابتدایی (اسفندماه)

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب اسفند (سوم ابتدایی) , ریاضی پایه سوم ,

آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه سوم ابتدایی (فصل چهارم)


 

آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه سوم ابتدایی (فصل چهارم)

Azmoon Medad Kaghazi Fasl 4 Riazi Paye 3 Ebtedaei Dey Mah

 

سلام دوستان و همکاران گرامی

در این پست آزمون مداد کاغذی از فصل چهارم ریاضی پایه سوم ابتدایی (سال تحصیلی 93-92) و براتون آماده کردم که می تونید به عنوان امتحان دیماه ازش استفاده کنید.

که شامل 11 سوال از فصل چهارم ریاضی پایه سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح سوال : خانم زهرا رحمان نژاد

دبستان شاهد شهید بهشتی

 

آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه سوم ابتدایی (فصل چهارم)دسته بندی : ریاضی پایه سوم ,

آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه سوم ابتدایی (فصل ششم)


 

آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه سوم ابتدایی (فصل ششم)

Azmoon Medad Kaghazi Fasl 6 Riazi Paye 3 Ebtedaei Esfand Mah

 

سلام دوستان و همکاران گرامی

در این پست آزمون مداد کاغذی از فصل ششم ریاضی پایه سوم ابتدایی (سال تحصیلی 93-92) و براتون آماده کردم که می تونید به عنوان امتحان اسفند ماه ازش استفاده کنید.

که شامل 12 سوال از فصل ششم ریاضی پایه سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح سوال : خانم زهرا رحمان نژاد

دبستان شاهد شهید بهشتی

 

آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه سوم ابتدایی (فصل ششم)دسته بندی : نمونه سوال و مطالب اسفند (سوم ابتدایی) , ریاضی پایه سوم ,

آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه سوم ابتدایی (فصل سوم)


 

آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه سوم ابتدایی (فصل سوم)

Azmoon Medad Kaghazi Fasl 3 Riazi Paye 3 Azar Mah

 

سلام دوستان و همکاران گرامی

در این پست آزمون مداد کاغذی از فصل سوم ریاضی پایه سوم ابتدایی (سال تحصیلی 94-93) و براتون آماده کردم که می تونید به عنوان امتحان آذرماه ازش استفاده کنید.

که شامل 12 سوال از فصل سوم ریاضی پایه سوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــدا

طراح سوال : خانم زهرا رحمان نژاد

دبستان شاهد شهید بهشتی

 

آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه سوم ابتدایی (فصل سوم)

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب آذر (سوم ابتدایی) , ریاضی پایه سوم ,

آزمون مداد کاغذی از فصل دوم ریاضی پایه سوم (آبان ماه)


 

آزمون مداد کاغذی از فصل دوم ریاضی پایه سوم (آبان ماه)

Azmoon Medad Kaghazi Fasl 2 Riazi Paye 3 Aban Mah

 

سلام دوستان و همراهان عزیز

در این پست آزمون مداد کاغذی از فصل دوم ریاضی پایه سوم ابتدایی و براتون آماده کردم

که شامل 11 سوال از فصل دوم ریاضی پایه سوم می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما بزرگواران قرار بگیره.

طراح سوال : زهرا رحمان نژاد

مدرسه : دبستان شاهد شهید بهشتی

 

آزمون مداد کاغذی فصل دوم ریاضی پایه سوم (آبان ماه)

 دسته بندی : پایه سوم ابتدایی , نمونه سوال و مطالب آبان (سوم ابتدایی) , ریاضی پایه سوم ,


به کانال تلگرام معلم یاربپیوندید