آزمون نوبت اول ریاضی

معلم یار | همراه معلمان عزیز

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی (96-95)


 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی (96-95)

Azmoon Nobat Aval Riazi Paye 3 Ebtedaei (95-96)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-1395 و براتون قرار دادم

که شامل 7 سوال صحیح غلط , 4 سوال چهار گزینه ای , 8 سوال جاگذاری و 6 سوال تشریحی کامل ازریاضی سوم ابتدایی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح سوال : سعید ساجدی رئیسی

دبستان شیخ نورالدین حقیق بابل

 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی (96-95) | WwW.MoallemYar.IR

 

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه , ریاضی پایه سوم ,

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی (95-94)


 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی (95-94)

Azmoon Nobat Aval Riazi Paye 3 Ebtedaei (1394-95)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-1394 و براتون قرار دادم

که شامل 12 سوال کامل از ریاضی سوم ابتدایی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

مجتمع آموزشی قائم قمرود

 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی (95-94) | WwW.MoallemYar.IR
دسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه , ریاضی پایه سوم ,

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی (94-93)


 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی (94-93)

Azmoon Nobat Aval Riazi Paye 3 Ebtedaei (1393-94)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 94-1393 و براتون قرار دادم

که شامل 15 سوال کامل از ریاضی سوم ابتدایی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح سوال : خانم زهرا رحمان نژاد

دبستان شهید بهشتی

 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی (96-95) | WwW.MoallemYar.IRدسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه , ریاضی پایه سوم ,

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی (دی 94)


 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی - ویژه ی دی ماه 94

Azmoon Nobat Aval Riazi Paye 3 Ebtedaei (Dey 94)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-1394 و براتون قرار دادم

که شامل 11 سوال از ریاضی سوم ابتدایی + جدول اهداف و انتظارات می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح سوال : آقای فولادی

 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم ابتدایی | WwW.MoallemYar.IR

 
دسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه , ریاضی پایه سوم ,

آزمون نوبت اول ریاضی پایه چهارم ابتدایی (دی 95)


 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه چهارم ابتدایی - ویژه ی دی ماه 95

Azmoon Nobat Aval Riazi Paye 4 Ebtedaei (Dey 95)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه چهارم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , آزمون نوبت اول ریاضی پایه چهارم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-1395 و براتون قرار دادم

که شامل 23 سوال از ریاضی چهارم ابتدایی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

آموزشگاه استقلال

آزمون نوبت اول ریاضی پایه چهارم ابتدایی | WwW.MoallemYar.IR

 
دسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه , ریاضی پایه چهارم ,

آزمون نوبت اول ریاضی ششم ابتدایی (دی 93)


 

آزمون نوبت اول ریاضی ششم ابتدایی - ویژه ی دی ماه 93

Azmoon Nobat Aval Riazi Paye 6 Ebtedaei (Dey 93)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , آزمون نوبت اول ریاضی پایه ششم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 94-1393 و براتون قرار دادم

که شامل 12 سوال از ریاضی ششم ابتدایی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح سوال : آقای محمد سعید کریمی اردستانی

دبستان خیر آباد اصفهان


آزمون نوبت اول ریاضی ششم ابتدایی (دی 93) | WwW.MoallemYar.IR

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه , ریاضی پایه ششم ,

آزمون نوبت اول ریاضی پایه چهارم ابتدایی


 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه چهارم ابتدایی - ویژه ی دی ماه 94

Azmoon Nobat Aval Riazi Paye 4 Ebtedaei (Dey 94)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه چهارم ابتدایی

در این پست از سایت معلم یار , آزمون نوبت اول ریاضی پایه چهارم ابتدایی ویژه ی دی ماه سال تحصیلی 95-1394 و براتون آماده کردم

که شامل 20 سوال از ریاضی چهارم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

طراح سوال : آقای شجاع حیاتی

دبستان شهید مدرس نجف آباد

 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه چهارم ابتدایی

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه , ریاضی پایه چهارم ,

آزمون نوبت اول ریاضی پایه دوم ابتدایی


 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه دوم ابتدایی - ویژه ی دی ماه 94

Azmoon Nobat Avale Riazi Paye 2 Ebtedaei (Dey 94)

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه دوم ابتدایی

در این پست آزمون نوبت اول ریاضی پایه دوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-1394 و براتون آماده کردم

که شامل 11 سوال از ریاضی دوم ابتدایی می باشد.

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــــدا

 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه دوم ابتدایی

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه , ریاضی پایه دوم ,

آزمون نوبت اول ریاضی پایه پنجم ابتدایی سال 95


 

آزمون نوبت اول ریاضی پایه پنجم ابتدایی - ویژه ی دی ماه 95

Azmoon Nobat Aval Riazi Paye 5 Ebtedaei (Dey 95)

 

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه پنجم ابتدایی

در این پست آزمون نوبت اول ریاضی پایه پنجم ابتدایی ویژه ی دی ماه سال تحصیلی (96-1395) و براتون آماده کردم

که شامل 20 سوال  بصورت : 4 سوال جای خالی , 4 سوال صحیح غلط و 12 سوال تشریحی کامل از ریاضی پنجم ابتدایی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــــدا

دبستان غیرانتفاعی تربیت


آزمون نوبت اول ریاضی پایه پنجم ابتدایی - ویژه ی دی ماه 95

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه , ریاضی پایه پنجم ,

سری دوم آزمون نوبت اول ریاضی پایه ششم ابتدایی


 

سری دوم آزمون نوبت اول ریاضی پایه ششم ابتدایی (دی ماه 95)

Azmoon Nobat Aval Riazi Paye 6 Ebtedaei (Dey 95) Seri 2

 

سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابتدایی

در این پست سری دوم آزمون نوبت اول ریاضی پایه ششم ابتدایی ویژه ی دی ماه سال تحصیلی (96-1395) و براتون آماده کردم

که شامل 17 سوال از ریاضی ششم ابتدایی همراه با جدول توصیف عملکرئ می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فـــــدا

دبستان شاهد دختران گرگان

سری دوم آزمون نوبت اول ریاضی پایه ششم ابتدایی (دی ماه 95)

 

 دسته بندی : نمونه سوال و مطالب دیماه , ریاضی پایه ششم ,

صفحات :