از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(26.08%) 1096
بله , خیلی خوبه
(15.84%) 666
بله , بد نیست
(58.06%) 2440
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 4202