از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(26.24%) 1070
بله , خیلی خوبه
(15.84%) 646
بله , بد نیست
(57.91%) 2361
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 4077