از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(31.54%) 577
بله , خیلی خوبه
(16.94%) 310
بله , بد نیست
(51.50%) 942
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 1829