از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(27.05%) 942
بله , خیلی خوبه
(15.82%) 551
بله , بد نیست
(57.12%) 1989
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 3482