از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(29.99%) 727
بله , خیلی خوبه
(16.21%) 393
بله , بد نیست
(53.79%) 1304
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 2424