از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(30.61%) 619
بله , خیلی خوبه
(17.06%) 345
بله , بد نیست
(52.32%) 1058
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 2022