از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(26.12%) 1107
بله , خیلی خوبه
(15.85%) 672
بله , بد نیست
(58.02%) 2459
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 4238