از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(25.45%) 2744
بله , خیلی خوبه
(15.36%) 1656
بله , بد نیست
(59.18%) 6380
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 10780