از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(31.53%) 567
بله , خیلی خوبه
(17.13%) 308
بله , بد نیست
(51.33%) 923
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 1798