از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(29.89%) 681
بله , خیلی خوبه
(16.11%) 367
بله , بد نیست
(53.99%) 1230
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 2278