از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(30.16%) 663
بله , خیلی خوبه
(16.42%) 361
بله , بد نیست
(53.41%) 1174
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 2198