از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(27.62%) 903
بله , خیلی خوبه
(15.66%) 512
بله , بد نیست
(56.71%) 1854
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 3269