از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(30.05%) 638
بله , خیلی خوبه
(16.58%) 352
بله , بد نیست
(53.36%) 1133
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 2123