از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(31.50%) 579
بله , خیلی خوبه
(16.92%) 311
بله , بد نیست
(51.57%) 948
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 1838