از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(24.87%) 2288
بله , خیلی خوبه
(15.00%) 1380
بله , بد نیست
(60.12%) 5530
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 9198