از قالب جدید سایت راضی هستید؟! (مهر 96)
(25.15%) 2534
بله , خیلی خوبه
(15.16%) 1528
بله , بد نیست
(59.68%) 6013
خیر , عوض بشه بهتره

تعداد شرکت کنندگان : 10075