تعرفه تبلیغات سایت معلم یار (پست ثابت / 480×370)

WwW.MoallemYar.IR

 • شماره
 • محل قرارگیری
 • مدت زمان
 • روز
 • تماس با مدیریت
 • سایز بنر
 • قیمت
 • % تخفیف
 • A1
 • بالای مطالب سایت
 • روزانه

 • ندارد
 • کلیک نمایید

 • 480×370
 • توافقی
 • % تخفیف
 • A1
 • بالای مطالب سایت
 • هفتگی

 • 7 روز
 • کلیک نمایید

 • 480×370
 • 25000 تومان

 • % تخفیف
 • A1
 • بالای مطالب سایت
 • ماهانه

 • 30 روز
 • کلیک نمایید

 • 480×370
 • 80000 تومان

 • % تخفیف

تعرفه تبلیغات سایت معلم یار (پست ثابت / 480×370)

WwW.MoallemYar.IR

 • شماره
 • محل قرارگیری
 • مدت زمان
 • تعداد روز
 • تماس با مدیریت
 • سایز بنر
 • قیمت
 • % تخفیف
 • A2
 • زیر مطالب سایت
 • روزانه

 • 1 روز
 • کلیک نمایید

 • 480×370
 • توافقی
 • % تخفیف
 • A2
 • زیر مطالب سایت
 • هفتگی

 • 7 روز
 • کلیک نمایید

 • 480×370
 • 20000 تومان

 • % تخفیف
 • A2
 • زیر مطالب سایت
 • ماهانه

 • 30 روز
 • کلیک نمایید

 • 480×370
 • 65000 تومان

 • % تخفیف

تعرفه تبلیغات سایت معلم یار (بالای اسلایدر سایت / 468×60)

WwW.MoallemYar.IR

 • شماره
 • محل قرارگیری
 • مدت زمان
 • تعداد روز
 • تماس با مدیریت
 • سایز بنر
 • قیمت
 • % تخفیف
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • روزانه

 • 1 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • ندارد
 • ندارد
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • هفتگی

 • 7 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • 15000 تومان

 • % تخفیف
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • ماهانه

 • 30 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • 30000 تومان

 • % تخفیف

تعرفه تبلیغات کانال معلم یار

MoallemYarIR@

 • شماره
 • محل قرارگیری
 • مدت زمان
 • تعداد روز
 • تماس با مدیریت
 • سایز بنر
 • قیمت
 • % تخفیف
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • روزانه

 • 1 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • ندارد
 • ندارد
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • هفتگی

 • 7 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • /// تومان

 • % تخفیف
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • ماهانه

 • 30 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • //// تومان

 • % تخفیف

تعرفه تبلیغات کانال تخصصی چهارم ابتدایی

MoallemYarIR4@

 • شماره
 • محل قرارگیری
 • مدت زمان
 • تعداد روز
 • تماس با مدیریت
 • سایز بنر
 • قیمت
 • % تخفیف
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • روزانه

 • 1 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • ندارد
 • ندارد
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • هفتگی

 • 7 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • ///// تومان

 • % تخفیف
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • ماهانه

 • 30 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • ///// تومان

 • % تخفیف

کانال تخصصی سوم ابتدایی

MoallemYarIR3@

 • شماره
 • محل قرارگیری
 • مدت زمان
 • تعداد روز
 • تماس با مدیریت
 • سایز بنر
 • قیمت
 • % تخفیف
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • روزانه

 • 1 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • ندارد
 • ندارد
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • هفتگی

 • 7 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • /// تومان

 • % تخفیف
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • ماهانه

 • 30 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • //// تومان

 • % تخفیف

تعرفه تبلیغات کانال تخصصی پنجم ابتدایی

MoallemYarIR5@

 • شماره
 • محل قرارگیری
 • مدت زمان
 • تعداد روز
 • تماس با مدیریت
 • سایز بنر
 • قیمت
 • % تخفیف
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • روزانه

 • 1 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • ندارد
 • ندارد
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • هفتگی

 • 7 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • ///// تومان

 • % تخفیف
 • C1
 • بالای اسلایدر سایت
 • ماهانه

 • 30 روز
 • کلیک نمایید

 • 468×60
 • ///// تومان

 • % تخفیف

نحوه واریز و تسویه حساب

با آی دی زیر در تماس باشید @Saeed_detect

زمان قرار گرفتن تبلیغات

با آی دی زیر در تماس باشید @Saeed_detect

توضیحات مختصر در رابطه با سایت معلم یار

معلم یار :
سایت معلم یار از تاریخ 9 آبان 1395 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.